UWV en VideoCompany

admin VideoCompany

Er zijn volop gesprekken gaande met het management van VideoCompany en het UWV.
Het doel is om VideoCompany te integreren voor de werkzoekenden die aangemeld zijn bij het UWV.